Käyttökoiran jalostus

Käyttökoiran jalostus, julkaistu Cockerspanielissa 4/4 joulukuussa 2017

Minulta pyydettiin kirjoitusta siitä, kuinka käyttökoiria jalostetaan. Ajattelin, että on melko laajahko alue käsiteltäväksi yhdessä artikkelissa. Lähdin sitten siitä, mitä olisi syytä ottaa huomioon metsästyskoiraa jalostettaessa ja millaisia työkaluja on tiedon hankkimiseen. Tämä on haastava ja ei suinkaan aina helppo asia.
Koira haussa ja toinen seuraa perässä

Luin aikoinaan ajatuksen siitä, että ”kyllä käyttöominaisuudet säilyvät, vaikka niitä ei jalostetakaan.” Tämä on kyllä erittäin iso väärinkäsitys, jota ei puolla genetiikka eikä myöskään kokemus. Käyttöominaisuudet periytyvät useimmiten polygeenisesti (eli niihin vaikuttavat monet geenit) ja lisäksi niihin vaikuttaa myös ympäristö. Perinnöllisyysaste on myös usein alhainen, joten niiden jalostaminen on haastavaa ja aikaa vievää. Edistystä ei yleensä tapahdu yhdessä sukupolvessa. Käyttöominaisuuksien vaaliminen vaatii suurta perehtymistä ja niitä ei voi kuitata sivulauseessa, mikäli aikoo metsästyskoiria jalostaa.

Kasvattajan on syytä kouluttautua aiheesta, mikä on hyvä metsästyskoira. Sitä ei voi tietää, jollei siitä ole omakohtaista kokemusta. Omia ajatuksia on hyvä koeponnistaa osallistumalla koulutuksiin, kokeisiin ja etsimällä itselleen mentoreita, joiden kanssa vaihtaa ajatuksia.
Olen tehnyt ”käyttöominaisuuskakun”, jonka aineksia on esitetty kerroksittain. Pohjakerroksessa on tärkeimmät ainekset, joita ilman ei kakusta tule kakkua lainkaan. Kerrokset 1 ja 2 ovat niin limittäin, ettei niitä oikeasta voi erottaa toisistaan ilman, että koko hommasta tulee täydellinen pannukakku. Kirsikkana kakun päällä on ulkomuoto.

Kayttöominaisuuskakku: mm. näistä aineksista on hyvä metsästyskoira tehty.


Mikä on tärkeää käyttökoiran jalostuksessa?

 1. Luonne:

a.       Tämän tulee olla jokaisen cockerin kasvattajan ykköskriteeri. Jokaisella pennunostajalla on oikeus saada tasapainoinen ja helposti koulutettava koira.
b.       Erityisen tärkeää on se, että arkuus-rohkeusakselilla on periytyvyys todella voimakasta. Arkoja ja hyvin pehmeitä koiria ei pidä käyttää jalostukseen. Nykytiedon mukaan myös cockereissa esiintyvä aggressiivisuus on hyvin usein juuri arkuudesta johtuvaa. Hienoa tässä on se, että koska perinnöllisyys on suuri, niin tässä voidaan jalostusvalinnalla parantaa (tai myös heikentää) nopeasti tilannetta.
c.       Cockerin tulee kestää uudet tilanteet ja ihmiset.
d.       Sen tulee kestää kouluttaminen ilman suurempia ongelmia.
e.       Sen tulee olla ohjaajastaan kiinnostunut ja kontaktinhaluinen. Tämä on koulutuksen kannalta äärimmäisen tärkeää. Metsästäminen ei onnistu sellaisen koiran kanssa, joka metsästää itselleen. Spanielin tulee olla lähihakuinen ja tiukassa yhteistyössä ohjaajansa kanssa
f.        Hermojen tulee olla kunnossa. Nykyään näkee aivan liikaa vinkuvia ja vuotavia cockereita.
g.       Cockerin tulee olla toimintakykyinen, joka suoriutuu tilanteesta kuin tilanteesta ratkoen itse ongelmia.
h.       Cockerin tulee olla koira, joka on iloinen ja hauska ja tuottaa nautintoa omistajalleen.

Koira lähetetään noutoon

 2.       Metsästysominaisuudet (jotka liittyvät kiinteästi luonteeseen)

a.       Haku: tämä on spanielin tärkein tehtävä. Se etsii riistaa ja laittaa sen liikkeelle. Haun tulee vauhdikasta ja riistalle pyrkivää. Sen tulee olla nautinnollista seurata. Se ei saa olla hidasta ja puurtavaa päämäärätöntä hömpöttelyä. Koiralla pitää olla missio: etsiä ja löytyy maastosta kaikki liikkeelle pantava riista.
b.       Nouto-ominaisuudet: Spanielin sekundäärinen mutta erittäin tärkeä tehtävä on noutaa ammuttu riista. Tämän tulee olla sisäsyntyistä. Sillä ei saa olla suuri vaikeuksia ottaa riistaa suuhunsa. Tässä toki koirissa on eroja. Jotkut niistä on hieman hitaampia tämän suhteen, olematta kuitenkaan huonoja. Jalostuksessa tulisi kuitenkin suosia ns. sponttaaninoutajia, jotka menevät ja hoitavat homman kotiin sen kummemmin kyselemättä. Mikäli noudon kouluttaminen tuottaa suuria vaikeuksia, niin on syytä miettiä, että onko koira jalostusyksilö? Tässä kuitenkin ohjaajalla voi olla hyvin suuri merkitys, joten pitää pohtia, onko ongelmat koirassa vai ohjaajassa.
c.       Koulutettavuus: koira tulee olla hyvin koulutettavissa. Hankalasti koulutettava koira on vaikea saada sille tasolle, jolla spanielin kuuluu olla. Spanieli on koulutettava, jotta sen kanssa voi metsästää tuloksekkaasti koko sen eliniän. Koiran koulutettavuutta on siis kasvattajan syytä arvioida kriittisesti. Tässä on myös syytä nähdä myös sen läpi, että koiranohjaajan ominaisuudet tulevat vahvasti esiin tässä. Onko koulutuksessa epäonnistuminen koiran vai ohjaajan vika? Tätä voi olla haastavaa arvioida.
d.       Riistavietti: tätä on cockereilla linjasta riippumatta usein paljon. Kyse on enemmänkin siitä, että onko se hallittavissa vai ei? Tässä kohtaa tämä menee limittäin koulutettavuuden ja ihmisestä kiinnostuneisuuden kanssa. Hallitsemattoman riistavietin kanssa ollaan suurissa vaikeuksissa. Riistavietin tulee olla hallittavissa.
e.       Uintihalukkuus: On olennainen osa käyttöominaisuuksia. Tämä on mielestäni yhteydessä toimintakykyyn. Toimintakykyiset koirat uivat useimmiten halukkaasti. Mikäli koira ei osoita minkäänlaista uintihalukkuutta, niin ei se kyllä mikään jalostuskoirakaan silloin ole.

 1.    Terveys

a.       Jalostusyksilön tulee olla perusterve.
b.       Rakenteen tulee kestää runsas käyttö. Nivel- ja luustoterveyteen tulee kiinnittää huomiota.
c.       Autoimmuunisairaudet ovat vieneet cockereita ennen aikaisesti.
d.       Geneettisestä monimuotoisuudesta on ehdottomasti huolehdittava.
e.       Iho- ja korvatulehdukset saattavat estää koiran käytön kokonaan, joten näihin on syytä kiinnittää huomiota.

 1. 4.       Ulkomuoto

a.       Turkin määrän ja laadun tulee tukea metsästyskäyttöä
b.       Rakenteen tulee tukea vauhdikasta liikkumista haastavissa maastoissa ja hyppäämistä.
c.       Koiralla ei saa olla liikaa nahkaa, joka altistaa tulehduksille
d.       Koko ei saa olla liian pieni tai suuri. Liika raskaus tekee koirasta kömpelön.

Me tykätään toisistamme

Mitä työkaluja meillä on käyttöominaisuuksien jalostamiseen?

 • ·         Metsästyskokeet: Tärkein jalostuksellinen katselmus, joka mittaa kaikkia spanielin tarvittavia ominaisuuksia. Mikäli tosissaan investoi metsästysominaisuuksiin, niin silloin punnitsee jalostusmateriaalinsa arvon siellä. Kokeissa myös voi tehdä katselmusta siitä, että mitä ominaisuuksia muiden omistamilla koirilla on.
 • ·         Spanieleiden taipumuskokeet: eivät valitettavasti mittaa koiran koulutettavuutta eikä toimimista riistan kanssa. Mittaa koiran kiinnostusta riistan hajuista, jäljestämisintoa ja uintihalukkuutta sekä noutoa vedestä. Mittarina on tosin melko huono asteikko hyväksytty/hylätty, joka ei kerro suorituksen tasosta. Jos haluaisi kehittää taipumuskoetta tukemaan metsästysominaisuuksia, niin olisi hyvä kehittää jonkinlainen riistataippari, jossa voisi olla vaikka viisiportainen arvosteluasteikko.
 • ·         Luonnetesti: suurin arvo tällä testillä on se, että se erottelee hyvin liiallisen pehmeyden, jota metsästyskoiralle ei saa olla. Samoin se ottaa kantaa hermoihin.
 • ·         MH-kuvaus kertoo paljon koiran käyttäytymisestä ja sen reaktioista. Tulkinta saattaa kuitenkin aiheuttaa haasteita.
 • ·         Smartdog Kognitio-testi on tieteeseen perustuva testi, joka testaa koiran kykyä ymmärtää eleitä, miten se muistaa ja ratkaisee ongelmia. Kaikki nämä ovat myös metsästysspanielille tärkeitä ominaisuuksia. Testi mittaa myös aktiivisuutta, jaksamista henkisessä rasituksessa ja koiran impulsiivisuutta.
 •       Smartdog Pentu-testi kertoo jo 4 kk vanhan koiran koulutettavuudesta. Näin ollen sitä voidaan jopa käyttää mahdollisesti, kun valitaan kotiin jäävää pentua.
 • ·         pentutestit, jotka ovat lähinnä diagnostisia apuvälineitä pikkupennun sen hetkisen kehitysvaiheen arvioimiseen.
 • ·         Muut kokeet ja testit tulee arvioida sen mukaan, mitä ne koiralta vaativat ja mitä ne mittaavat
 • ·         Erilaiset tietokannat antavat tietoa koirien sukutauluista, terveydestä ja tuloksista
 • ·         Erilaiset terveystutkimukset ja testit ja lääkärinlausunnot.
 • ·         Näyttelyarvostelut, mikäli ne antavat todellisen kuvan koiran rakenteesta.

Ykkönen tulossa

Miten kasvattaja voi kouluttautua?

1.       Kouluttamalla oman koiransa toimivaksi metsästyskoiraksi (kts. spanieleiden metsästyskokeiden säännöt)
2.       Lukemalla kotimaista ja vieraskielistä kirjallisuutta aiheesta.
3.       Osallistumalla metsästyskoulutuksiin
4.       Osallistumalla luentopäiviin, jotka koskevat aihetta.
5.       Kilpailemalla koiransa kanssa metsästyskokeissa ja saamalla arvostelun koirastaan
6.       Seuraamalla muiden suorituksia kokeissa.
7.       Käymällä katsomassa muiden koiria metsästystilanteissa/koulutuksissa.
8.       Kouluttautumalla koetoimitsijaksi ja ylituomariksi
9.       Käymällä keskustelua muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa.
10.   Katsomalla videoita esim. Youtubesta
11.   Pitämällä yhteyksiä ulkomaille ja seuraamalla siellä esim. mestaruuskokeita.
12.   Haastamalla itseään ja omia ajatuksiaan.

Käyttökoiran jalostus ei lainkaan ole yksinkertaista ja omia ajatuksia tulee jatkuvasti punnita ja testata. Haastan kaikki käymään keskustelua asiasta muiden kanssa, ja myös niiden, jotka ovat eri mieltä. On turha luulla olevansa valmis ja tietävänsä kaiken. En minäkään tiedä kuin pienen raapaisun pinnasta. Tämäkin artikkeli on vajavainen ja täynnä aukkoja.

On myös hyvä muistaa, että jalostus on kompromisseja. Ei olemassa täydellistä koiraa. Jokainen niistä on jossain suhteessa vajavainen ja kantaa myös huonoja geenejä. On hyvä puntaroida jalostuskoiria monelta kantilta ja valita pari siten, että se täydentää toisen ominaisuuksia.


Ulla

Hyvää Suomen 100-vuotisjuhlaa kaikille

Toivoopi kennel Ladysplit'sin mummu ja vaari 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pienen pennun liikunta ja kehitys (8-12 viikkoa)

Luoksetulo pillillä

Positiivinen rankaisu ja negatiivinen vahvistaminen, siis what?